Zeeuwse jongeren en de energietransitie: Het YESC project

Door: Marjan Glas en Jeroen Verschelling, coördinatoren YESC

Omschrijving:

Klimaatverandering en energietransitie houdt jongeren in toenemende mate bezig. De Young Energy Society Challenge (YESC), bedacht door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, daagt de jongeren uit:

YESC organiseert een wedstrijd voor alle Zeeuwse jongeren om met oplossingen te komen om de overstap naar een duurzame energietransitie te versnellen. Ter ondersteuning van de wedstrijd is voor het primair onderwijs heeft YESC een voorleesboek, een musical-lied en gastdocenten beschikbaar. Voor het voortgezet onderwijs heeft YESC vernieuwende, vakoverstijgende lesmaterialen ontwikkeld, die gericht zijn op meer dan kennis alleen (debatlessen, ontwerplessen en een spelles.

Voor: docenten po en vo