Interactie in online onderwijs

Door: Roelf Wiersma – Onderwijsadviseur RPCZ

Omschrijving:
In deze bijeenkomst demonstreer ik mogelijkheden om met vertrouwde applicaties zoals Office 365 en G Suite op een relatief eenvoudige wijze meer interactie en betrokkenheid in te brengen in de online les. Naast een videoverbinding met Teams of Meet geeft het gebruik van gedeelde documenten en real time online samenwerken veel mogelijkheden om meer interactie in de les te krijgen en meer zicht op wat leerlingen doen. Bij deze werkwijze ben ik uitgegaan van op scholen aanwezige middelen. En bij leerkrachten bekende didactische technieken zoals wisbordjes.