Bereikbaar onderwijs en de mobiliteit van de toekomst

Door: Ron de Bruijn en Jack Hoogenboom – Provincie Zeeland

Omschrijving:

Het Mobiliteitssysteem verandert: openbaar vervoer in huidige vorm verdwijnt; het bezit van vervoersmiddelen, zoals auto’s en fietsen verandert naar gebruik. Ook de energievoorziening voor mobiliteit verandert, zelfrijdende elektrische voertuigen worden de toekomst. Hoe houden we het onderwijs met deze veranderingen bereikbaar? De veranderingen gaan heel snel, kan iedereen dat wel bijhouden?

Vragen waarmee we aan de slag gaan in deze workshop zijn: Waar loopt het onderwijs nu tegenaan in haar bereikbaarheid?  Wat is het effect van deze veranderingen in mobiliteit op ons onderwijs, qua vorm maar ook qua inhoud? Wat kan het onderwijs hier zelf aan bijdragen? Wat heeft het onderwijs nodig om ook snel te kunnen veranderen?

Voor: Docenten, stafmedewerkers, directeuren, bestuurders