Ouderbetrokkenheid op een superdiverse school

Door: Ria Goedhart – UCR/SIREE

Omschrijving:

Ouderbetrokkenheid heeft een gunstig effect op de leerprestaties van leerlingen, maar ook op hun motivatie, welbevinden, zelfbeeld en zelfwaardering (Bakker, e.a., 2017). Scholen zetten daarom sterk in op ouderbetrokkenheid. Leraren van superdiverse klassen vinden het vaak moeilijk om alle ouders te betrekken bij het schoolse gebeuren. Er lopen een aantal initiatieven die het delen waard zijn!

Voor: Po