Feedback do’s & don’ts

Door: Lisette Wijnia – Lector Onderwijsexcellentie VO, Kelly Beekman – Lector Onderwijsexcellentie en Migchiel van Diggelen – Practor Scalda

Omschrijving:
Feedback geven is moeilijk. Want hoe vertel je iemand zo goed mogelijk waar ontwikkeling of verbetering mogelijk is? Op basis waarvan? En wat doe je vervolgens met de informatie die je krijgt? Zowel in een fysieke leeromgeving, als in een digitale leeromgeving is feedback geven en ontvangen ontzettend belangrijk en zijn een aantal voorwaarden van invloed op de effectiviteit. Niet alleen gericht op te behalen doelen, maar ook rekening houdend met de veiligheid van de leeromgeving. Hoe geef je dan effectieve feedback zowel online als offline? Wat zijn belangrijke voorwaarden? En hoe volg je ontwikkeling en prestaties als je je leerlingen/ studenten niet altijd in je klaslokaal hebt? In deze workshop gaan we vanuit de verschillende onderwijstypes in op deze vragen.