Effectief leren op afstand

Door: Joeri Versluis – Onderwijskundig adviseur HZ University of Applied Sciences en Ralp van der Wekke – Docent Commerciële Economie, HZ University of Applied Sciences

Omschrijving:
Uit onderzoek wordt steeds duidelijker welke leerstrategieën effectief zijn, ongeacht leeftijd en type leerstof. Maar hoe krijgt dat vorm in ons onderwijs? Wat zijn trends maar ook populaire misvattingen? En hoe verhoudt, al dan niet noodgedwongen, afstandsleren zich tot deze evidence-based leerstrategieën? Deze workshop is gericht op de vraag hoe we onze leerlingen -online en offline- effectiever kunnen laten leren. En we behandelen de tools en strategieën die een docent kan gebruiken om online en blended onderwijs verder te ontwikkelen. En, wat betekent blended onderwijs voor de professionalisering van de docent en de samenwerking in een team.