Leidinggeven aan de ontwikkeling van een leercultuur; onderzoeksmatig werken (deel 2)

Door: Door: Anje Ros en Patrick van Schaik – DCO Projectgroep Professionele Cultuur. Hierin zitten vertegenwoordigers van ZeeProf, ZAOS, scholen voor VO, HZ en Scalda

Omschrijving:

Tijdens de Zeeuwse Onderwijsdag 2018 is een start gemaakt met een serie bijeenkomsten rondom leercultuur. We gaan nu dieper in op ‘onderzoeksmatig werken in een leercultuur’. We gaan actief en reflectief aan de slag en maken gebruik van de ‘scan onderzoekscultuur’. Door reflectie, zelfevaluatie, en inzichten van anderen zet u opnieuw een stap in het ontwikkelen van een leercultuur.

Anje Ros is als lector ‘leren en innoveren’ en academic director van de master ‘leadership in education’ verbonden aan Fontys Hogeschool.  Patrick van Schaik is docent, onderwijskundige en onderzoeker.

Deel 1 en 2 zijn aan elkaar gekoppeld, gelieve deze beide te volgen.

Voor: Leidinggevenden in alle vormen van onderwijs, HRM-medewerkers en leden van onderwijsteams. We nodigen schoolleiders nadrukkelijk uit zich met een aantal teamleden die affiniteit hebben met onderzoeksmatig werken in te schrijven, het meeste effect wordt bereikt als iedere school met tenminste drie leidinggevenden deelneemt.