Keynote en Workshops

Keynote 1 ‘Het Columbusmodel: een strategisch denkkader voor digitalisering’
Door: Hans Hoornstra – voorzitter van de stichting Digitale Overheid

Leraren zijn doeners. Ze steken snel de handen uit de mouwen. Scholen dicht? Dan doen we toch les op afstand. Opgelost. Oh, we gaan weer open? Ook geen probleem: “Kunnen wij het maken? Nou en of!” Je zou bijna vergeten dat we kort voor de Coronacrisis massaal op het Malieveld stonden voor een beter salaris en voor een oplossing van het lerarentekort.

Door de Coronacrisis is digitalisering in een versnelling gekomen. Het roept de vraag op welke mechanismes er spelen wanneer we de winst op dit vlak willen behouden. Hoe brengen we de zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden in logische samenhang? Het Columbusmodel organiseert de vaardigheden in clusters: de stuwende, verbindende en dragende vaardigheden. Over de dynamiek tussen deze domeinen gaat de keynote van Hans Hoornstra, die gebaseerd is op het gedachtegoed zoals dat is beschreven in het boek Digitale Intelligentie.

Ronde 1 
De eerste workshopronde bestaat uit drie sessies die circa 25 minuten duren:

  1. (inter)actief online lesgeven
  2. Wanneer heb jij voor het laatst durven dromen?
  3. Innovatiefonds RAP

Ronde 2

Hierna kan er tijdens het twee blok gekozen worden tussen de workshops:

  1. Feedback do’s & don’ts
  2. Effectief leren op afstand
  3. Help! Hoe veilig is mijn netwerk?

Keynote 2 ‘Blended learning: van fastfoodketen tot sterrenrestaurant’
Door: Wilfred Rubens – adviseur, projectleider, blogger en docent 

Blended learning is net als koken. Op basis van verschillende ingrediënten, met behulp van diverse recepten en gereedschappen kun je tal van ‘onderwijsaanpakken’ bereiden. Op basis waarvan maak je welke keuzes? In deze keynote staat Wilfred Rubens stil bij ontwerpprincipes die ten grondslag liggen aan keuzes. Wilfred laat zien waarom hij binnen het primair onderwijs andere keuzes maakt dan binnen het hoger beroepsonderwijs.

Wilfred is zelfstandig en onafhankelijk adviseur, projectleider, blogger en docent bezig met het versterken van leren en ontwikkelen met behulp van ICT. Hij wil individuen en organisaties enthousiasmeren, ondersteunen, adviseren, slimmer en bekwamer helpen maken en begeleiden. Meer info: www.te-learning.nl/blog/

Ronde 3
In de tweede workshopronde kan er gekozen worden uit de volgende onderwerpen:

  1. Een boeiend stukje crisismanagement 
  2. Lessons learned
  3. Interactie in online onderwijs

Bekijk de inhoud van de sessies en workshops aan de rechterzijde.