Meer dan integraal: Beroepsbeeld IKC-medewerker

Door: Hans Schwartz en

Door: Hans Schwartz en Janny Reitsma – Pact voor Kindcentra

Omschrijving:

In het intergrale Kindcentrum IKC staan Integratie, Inclusie én Interprofessionele samenwerking centraal. Wat zijn kansen én uitdagingen voor professionals die in een IKC (willen gaan) werken?

In deze interactieve sessie gaan Janny Reitsma (Programmaleider Pact voor KC) en Hans Schwartz (Scribent Beroepsbeeld iKC én regio-adviseur) in gesprek over dit beroepsbeeld aan de hand van portretten van ‘innovatieve’ IKC-professionals die zij hebben verzameld.

Voor: Leraren, Schoolleiders, HR-adviseurs, bestuurders en andere IKC-professionals