Motivatie van leerlingen aanwakkeren

Door: Lisette Wijnia en Anja Beekman – Lectoraat Onderwijsexcellentie V(S)O, RCEE en Qwestor

Omschrijving:

Een interactieve sessie waarbij er kort wordt ingegaan op wat motivatie is en op de onderwijsprincipes, volgens wetenschappelijk onderzoek, die motiverend en inspirerend werken voor leerlingen. Daarnaast zal er worden gediscussieerd over hoe deze principes daadwerkelijk handen en voeten kunnen krijgen en of er mogelijk principes ontbreken.

Voor: Docenten, docentonderzoekers en andere ge├»nteresseerden